แนะนำ ตุ๊กตุ๊ก ออริจินอล

ทีมงานได้เริ่มต้น ประกอบกิจการรถตุ๊กตุ๊กจาก ธุรกิจเล็กๆ โดยใช้อู่รถเล็กๆ ด้วยผลงานต่อมามีคนรู้จากจำนวนมาก จึงได้ขยายโรงงานให้ได้มาตรฐาน และได้ส่งออกเป็นจำนวนมาก เช่น ประเทศญี่ปุ่น

%d bloggers like this: