รถตุ๊กตุ๊ก โดย Tukuk Original ,Tel. 0814871859

ผลิตและจำหน่ายรถตุ๊กตุ๊กตามรูปแบบที่พัฒณามาจากแบบฉบับของตุุ๊กตุ๊กแต่ดังเดิม เราจะรักษารูปแบบตุ๊กตุตุ๊กซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยแต่โบราณ ขณะเดียวกันเราได้พัฒนาตัวรถและเครื่องยนต์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี่ยานยนต์สมัยใหม่ ด้วยทีมงานที่ชำนาญรถตุ๊กตุ๊กมากว่าสิบปี ดังนั้นหากท่านมีความสนใจหาซื้อรถตุุ๊กตุ๊กสักคันเชิญติดต่อ 0814871859 ,line samran.lin

Scroll to Top